ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) สพป. แพร่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 99.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหินประกาย สพป. พิษณุโลก เขต 2 97.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 91.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าซาง สพป. เชียงราย เขต 1 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 87.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซ่าน สพป. สุโขทัย เขต 2 80.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.50 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านยางเมือง สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.50 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง สพป. พิจิตร เขต 2 77.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 75.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.30 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 69.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ สพป. ลำพูน เขต 1 69.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 68.90 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่เทย สพป. ลำพูน เขต 2 68.70 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านสันทราย สพป. เชียงราย เขต 3 67.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 67.10 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 66.60 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 65.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สพป. เชียงราย เขต 4 65.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 64.10 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 60.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 59 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 56.90 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สพป. เชียงราย เขต 2 55 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 54.70 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 53.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สพป. พิษณุโลก เขต 3 52.30 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน