ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) สพป. แพร่ เขต 1 97.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 96.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 94.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 93.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 91.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 90.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 88.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 88.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดดงกลาง สพป. พิจิตร เขต 1 87.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 87 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปางคึก สพป. เชียงราย เขต 1 86.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.40 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 86.20 ทอง 26  
27 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 85.60 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 85.40 ทอง 30  
31 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนโรงช้างวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 84.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.40 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.40 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84 ทอง 38  
39 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 38  
40 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สพป. พิจิตร เขต 2 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 41  
42 โรงเรียนวังแก้ววิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน