ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่ง สพป. ตาก เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนันทาราม สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านส้มเลา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านปากสาน สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สพป. เชียงราย เขต 3 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต 1 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านสุขฤทัย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 27  
30 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 73 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านวังขวัญ สพป. พิษณุโลก เขต 2 69 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 69 ทองแดง 31  
34 โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดห้วงกระได สพป. พิษณุโลก เขต 1 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านป่าหมาก สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 65 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน