ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป. ตาก เขต 2 99.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 92.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านละอูบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.70 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 89.85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84.30 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) สพป. แพร่ เขต 1 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแฮะ สพป. พะเยา เขต 2 84 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 83.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปลวกสูง สพป. พิจิตร เขต 1 83.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81.05 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองไทรสาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านปางเคาะ สพป. แพร่ เขต 2 78.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) สพป. เชียงราย เขต 2 76.85 เงิน 17  
18 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.05 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านปิงใน สพป. น่าน เขต 1 75.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนหนองแรดวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 74.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74.10 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง สพป. ตาก เขต 1 72.10 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 69.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.55 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 69.55 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 67.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว สพป. เชียงราย เขต 1 67.65 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านค่าบน สพป. พะเยา เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 66.90 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองแม่นา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 65.95 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านต้นรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.40 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 64.35 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองกรับ สพป. พิษณุโลก เขต 1 64.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63.70 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 63.10 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 61.90 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 60.80 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านหนองยางไคล สพป. ลำพูน เขต 1 60.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) สพป. เชียงราย เขต 3 57.55 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดเชตุพน สพป. สุโขทัย เขต 1 51.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 24.60 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน