ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. ตาก เขต 2 97.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 97.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 94.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 92.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สพป. เชียงราย เขต 2 92.10 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปียง(รัฐบำรุง) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 89.70 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีมงคล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอินทารามวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84.90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.30 ทอง 11  
12 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปิงใน สพป. น่าน เขต 1 78.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนสว่างวิทยา สพป. ตาก เขต 1 77.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปางเคาะ สพป. แพร่ เขต 2 77.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 77.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลน้ำหนาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77.40 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 76.90 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 75.75 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดบ้านดอน สพป. ลำพูน เขต 1 75.70 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.90 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพป. เชียงราย เขต 3 74.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74.10 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป. สุโขทัย เขต 1 73.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 69.80 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 69.70 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๐ (บ้านเขาตะพานนาก) สพป. พิจิตร เขต 2 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) สพป. พะเยา เขต 2 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง สพป. พิษณุโลก เขต 3 64.10 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 63.80 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 63.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงราย เขต 4 63.60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63.60 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 63.10 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านขัวแคร่ สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 61.90 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ สพป. พะเยา เขต 1 61 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านอ้อน สพป. ลำปาง เขต 1 60 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน