ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 018
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ สพป. เชียงราย เขต 3 91.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีบังวัน สพป. ลำพูน เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม สพป. เชียงราย เขต 1 90.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ลำปาง เขต 2 89.90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 89.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 89.10 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 88.10 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร สพป. ลำพูน เขต 2 87.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 87.70 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.10 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่เย็น สพป. ลำปาง เขต 3 85.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านแม่เลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านกกจั่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำปุก สพป. พะเยา เขต 2 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด สพป. แพร่ เขต 2 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป. พะเยา เขต 1 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านส่องตาแล สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดโนนสะเดา สพป. พิจิตร เขต 1 77.40 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป. ตาก เขต 2 76.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านนาคูหา สพป. แพร่ เขต 1 76.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 75.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหมอแปง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74.60 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72.60 เงิน 40  
41 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต สพป. นครสวรรค์ เขต 1 71.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน