ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 177
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. สุโขทัย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สพป. แพร่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านสระบัว สพป. นครสวรรค์ เขต 1 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. ลำพูน เขต 1 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านกองโค สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังโป่ง สพป. ลำปาง เขต 3 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 19  
22 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 77 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านสะเดา สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านยางตะพาย สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. เชียงราย เขต 1 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านสา สพป. พะเยา เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) สพป. พะเยา เขต 1 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 64 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านรวมใจ สพป. เชียงราย เขต 3 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 4 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน