ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 171
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองกระจง สพป. สุโขทัย เขต 2 98.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด สพป. พิจิตร เขต 2 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 95.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 94.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 94 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านแม่ตื่น สพป. ตาก เขต 2 93.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 93 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านมุง สพป. พิษณุโลก เขต 2 92.50 ทอง 14  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 92.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 92.33 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านดง สพป. พะเยา เขต 1 91.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าจี้ สพป. ลำพูน เขต 2 91.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. แพร่ เขต 2 88.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.83 ทอง 21  
22 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สพป. เชียงราย เขต 4 87 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป. ตาก เขต 1 86.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 86.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม สพป. พะเยา เขต 2 83.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด สพป. เชียงราย เขต 1 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 82.83 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 82.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. ลำปาง เขต 1 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งไฮ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 80.83 ทอง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน