ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใส สพป. พิษณุโลก เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันคะยอม สพป. ลำพูน เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ขีด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 80.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 78.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 74.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สพป. เชียงราย เขต 2 74.40 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 72.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 71.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 70.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 70.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 70.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว สพป. พิษณุโลก เขต 1 67.40 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) สพป. พิจิตร เขต 1 67.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดป่าแดง สพป. พิจิตร เขต 2 65.80 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 65.80 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65.40 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 65.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโซกม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63.40 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย สพป. ลำพูน เขต 2 62.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 61.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สพป. กำแพงเพชร เขต 1 61.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 61.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดปากพระ สพป. สุโขทัย เขต 1 60.40 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 60.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน