ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 169
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90.20 ทอง 5  
8 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 90.20 ทอง 5  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 85.40 ทอง 9  
11 โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 85.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 84.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ สพป. สุโขทัย เขต 2 83.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน สพป. พิษณุโลก เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบงตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 82.80 ทอง 21  
24 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.60 ทอง 24  
25 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.60 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 82 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านยะพอ สพป. ตาก เขต 2 80.80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 77.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 76.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" สพป. พิจิตร เขต 2 73.60 เงิน 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน