ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 166
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 89.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า สพป. สุโขทัย เขต 1 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเกิด สพป. ลำพูน เขต 1 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง (ทองดีประชานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 82.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนผาปังวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 82.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค สพป. พะเยา เขต 1 81.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 81.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81.20 ทอง 17  
19 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙(บ้านหนองอาบช้าง) สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต 1 79.80 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 79.40 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78.80 เงิน 22  
24 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 78.80 เงิน 22  
25 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ สพป. พิษณุโลก เขต 3 77.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 77.80 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านหัวดอย สพป. เชียงราย เขต 1 76.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 76.60 เงิน 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 74.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.20 เงิน 31  
33 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 74.20 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 73.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 73.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 70.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70.40 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) สพป. เชียงราย เขต 2 66.80 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 66.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 64.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน