ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 165
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 90.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาแฝก สพป. พิษณุโลก เขต 3 85.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง สพป. พิจิตร เขต 2 85.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลขาณุวรลักษบุรี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 82.60 ทอง 14  
16 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป. พะเยา เขต 2 82.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สพป. เชียงราย เขต 2 82.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านตาลเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82.20 ทอง 16  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 81.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81.40 ทอง 20  
22 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 81.40 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 81.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 80.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.60 ทอง 25  
27 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 80.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว สพป. สุโขทัย เขต 1 80.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 80.20 ทอง 28  
30 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 80.20 ทอง 28  
31 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านขุนแตะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 78.80 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77.80 เงิน 36  
37 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 77.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 75.20 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 75.20 เงิน 39  
41 โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 72.20 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านดงป่าลัน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน