ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 94.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสรีศึกษา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 90.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป. พิจิตร เขต 1 90.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 3 90.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 89.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.80 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 1 89 ทอง 16  
18 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 88.80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองเงือก สพป. ลำพูน เขต 1 88.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 87.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป. เชียงราย เขต 4 87.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ สพป. ลำปาง เขต 1 87.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.40 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 87.40 ทอง 24  
27 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 87.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86.80 ทอง 30  
31 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 86.40 ทอง 31  
32 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 86.20 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดเมืองสาตร สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86.20 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.60 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 84.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก สพป. ตาก เขต 2 84.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านใบหนา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 39  
40 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.20 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน