ผลการแข่งขัน เรียนรวม - การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 162
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน สพป. ตาก เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 1 90.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 89.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านขุน สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดกรับพวง สพป. พิษณุโลก เขต 1 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 87.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาพง สพป. สุโขทัย เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านซับน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ สพป. แพร่ เขต 2 86.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ สพป. ตาก เขต 2 86.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. ลำพูน เขต 1 86 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านฟากบึง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 26  
29 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สพป. เชียงราย เขต 2 80 ทอง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน