ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่เฉย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. พิจิตร เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนจ่าการบุญ สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาพลวง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สุโขทัย เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหลู้ สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 74 เงิน 16  
19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 16  
20 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 74 เงิน 16  
21 โรงเรียนแสลมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 74 เงิน 16  
22 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล สพป. สุโขทัย เขต 1 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 73 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 73 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) สพป. พิจิตร เขต 1 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านแม่นาจร สพป. เชียงใหม่ เขต 6 71 เงิน 28  
31 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 71 เงิน 28  
32 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านตาดกลอย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยไซ สพป. ลำพูน เขต 1 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ สพป. แพร่ เขต 2 64 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 63 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 57 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านดงขุย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 57 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน