ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 156
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 91.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 90.60 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 90.60 ทอง 9  
12 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 90.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 90.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ สพป. สุโขทัย เขต 2 89.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านลาดแค สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 88.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 88.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป. ตาก เขต 2 88 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 87.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 86.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 86.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 86.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยห้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนแสนทองวิทยา สพป. น่าน เขต 2 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 84.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 84.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สพป. ลำพูน เขต 2 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 83.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81.40 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง สพป. พิจิตร เขต 2 80.20 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน