ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 155
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ สพป. ลำปาง เขต 1 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 91.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนตำบลนายาง สพป. ลำปาง เขต 2 91.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพป. ตาก เขต 2 90.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 90.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 90.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 90.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านกล้วย สพป. สุโขทัย เขต 1 89.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 89.70 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89.70 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 89.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89.60 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สุโขทัย เขต 2 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านรินหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88.60 ทอง 20  
22 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 88.50 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 88.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88.40 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปภัมภ์) สพป. พิษณุโลก เขต 2 87.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนธนศรี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 87.60 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ สพป. น่าน เขต 1 87.40 ทอง 27  
28 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.40 ทอง 27  
29 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย สพป. พิจิตร เขต 2 87.30 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 87.30 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านตุงติง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 87.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 4 87.10 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ สพป. เชียงราย เขต 3 86.80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. พิจิตร เขต 1 86.60 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. เชียงราย เขต 4 85.80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 85.60 ทอง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 85.40 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสบแปะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 84.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 84.60 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.20 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน