ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 152
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ 5) สพป. สุโขทัย เขต 1 95.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ สพป. พิจิตร เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป. ลำปาง เขต 2 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 89.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม สพป. ตาก เขต 1 87.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) สพป. เชียงราย เขต 3 87.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 1 82.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน