ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดอนชัยวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 86.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปูแป้ สพป. ตาก เขต 2 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 84.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป. สุโขทัย เขต 2 84.67 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สพป. เชียงราย เขต 4 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ สพป. พิษณุโลก เขต 1 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. สุโขทัย เขต 1 80.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ สพป. ลำปาง เขต 2 80.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดป่าแดด สพป. ลำพูน เขต 1 79.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 76.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 75.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน