ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 91.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมังกาล่า สพป. เชียงราย เขต 2 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านปากแคว สพป. สุโขทัย เขต 1 89.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) สพป. ตาก เขต 2 87.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 87.60 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านนันทาราม สพป. แพร่ เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป. เชียงราย เขต 1 85.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านปางยาง สพป. น่าน เขต 2 84.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต 1 84.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองจินดา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 1 83.60 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 83.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 82.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดคุ้งยาง สพป. สุโขทัย เขต 2 82.80 ทอง 20  
22 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร สพป. เชียงราย เขต 3 82.60 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านผาเยอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 82 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านน้ำลอม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81.40 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป. เชียงราย เขต 4 81.40 ทอง 26  
29 โรงเรียนเนินมะกอก สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 30  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) สพป. ลำปาง เขต 2 80.60 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 80.50 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านตองกาย สพป. เชียงใหม่ เขต 4 80.40 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านนาสนุ่น สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 80.20 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านยางกุด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านสระตาพรม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 80 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80 ทอง 36  
39 โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป. ลำพูน เขต 2 78.60 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.40 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 76.80 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่อิง สพป. พะเยา เขต 1 68.20 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน