ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 146
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว สพป. พิษณุโลก เขต 3 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเลา สพป. ลำพูน เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก สพป. พิจิตร เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม สพป. พิษณุโลก เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุญนาค สพป. เชียงราย เขต 4 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิริแก้วเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78 เงิน 21  
23 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 74 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 3 74 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 72 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 71 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป. ตาก เขต 1 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน