ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 145
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 88.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. พิษณุโลก เขต 2 85.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. ลำพูน เขต 2 85.66 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดสาแล สพป. ลำปาง เขต 2 85.66 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย สพป. เชียงราย เขต 4 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 83.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 83.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 83.66 ทอง 13  
16 โรงเรียนบ้านท่าอวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. พะเยา เขต 2 83.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 83.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านวังประดา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สพป. พิจิตร เขต 2 82.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 82.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 82.33 ทอง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง สพป. ตาก เขต 1 82.33 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านสันป่าข่า สพป. เชียงใหม่ เขต 3 82 ทอง 25  
26 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 25  
27 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ สพป. สุโขทัย เขต 1 81 ทอง 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 29  
31 โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 80.66 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น สพป. เชียงราย เขต 2 80.33 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 80.33 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านจ้อง สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 80 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านกาดถี สพป. พะเยา เขต 1 79.66 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าด้วง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.33 เงิน 37  
39 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 73.66 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน