ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 144
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 89.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางอ้า สพป. ลำปาง เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 86 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย สพป. พะเยา เขต 2 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 83.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว สพป. ลำพูน เขต 1 83.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านโซกม่วง สพป. สุโขทัย เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 82.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สุโขทัย เขต 1 81.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.33 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 79.66 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 79.66 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว สพป. ลำพูน เขต 2 79.66 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79.66 เงิน 19  
23 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.66 เงิน 19  
24 โรงเรียนบ้านวังทับไทร สพป. พิจิตร เขต 1 79.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 79.33 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 79.33 เงิน 24  
27 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยขม สพป. เชียงราย เขต 1 78.66 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น สพป. ตาก เขต 1 78.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง สพป. กำแพงเพชร เขต 2 78.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านร่องจว้า สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพป. เชียงราย เขต 3 77.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สพป. พิจิตร เขต 2 77 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านสามหลัง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 76.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง สพป. ลำปาง เขต 1 76.66 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 76.66 เงิน 35  
38 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 76.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา สพป. พิษณุโลก เขต 3 75.66 เงิน 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 - -  
41 โรงเรียนบ้านอมเม็ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน