ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก สพป. พิษณุโลก เขต 3 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง สพป. เชียงราย เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 9  
12 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 85.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 85.66 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านดอยติ้ว สพป. น่าน เขต 2 84.66 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย สพป. ตาก เขต 2 84.66 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.66 ทอง 15  
18 โรงเรียนบ้านขมวด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 84.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 84.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านวังทองแดง สพป. สุโขทัย เขต 1 83.66 ทอง 23  
24 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 3 83.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านยางขาม สพป. พะเยา เขต 2 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนไตรธารวิทยา สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82.66 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 82.66 ทอง 28  
30 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 82.33 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านโป่งนก สพป. เชียงราย เขต 2 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ สพป. แพร่ เขต 2 81.66 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 1 81.33 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านโพซอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 81.33 ทอง 33  
35 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.33 ทอง 33  
36 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80.66 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 79 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 1 78.66 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 77.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.66 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน