ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 142
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 94.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 92.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 91.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 91.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดง สพป. ลำพูน เขต 2 91.20 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังหาด สพป. สุโขทัย เขต 1 90.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 90.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 90.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนด่านแม่คำมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ สพป. ลำปาง เขต 2 90.40 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบ้านก้อง สพป. ลำพูน เขต 1 90.40 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านสบขาม สพป. พะเยา เขต 2 90 ทอง 15  
16 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 15  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 89.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 89.80 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น สพป. พิษณุโลก เขต 1 89.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) สพป. ลำปาง เขต 3 89.60 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 89.60 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านพุกระโดน สพป. พิษณุโลก เขต 2 89.60 ทอง 19  
23 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง สพป. พะเยา เขต 1 89.60 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านผาฮี้ สพป. เชียงราย เขต 3 89.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองเสา สพป. เชียงราย เขต 4 89.20 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 89 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านขุนกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.80 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88.60 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.40 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 88.40 ทอง 29  
31 โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สุโขทัย เขต 2 88.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88.20 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 88 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 33  
35 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 87.80 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านน้อย"ปรึกอุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 87.80 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น สพป. ตาก เขต 1 87.60 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 87.20 ทอง 38  
39 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) สพป. ตาก เขต 2 87.20 ทอง 38  
40 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 85.80 ทอง 40  
41 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.40 ทอง 41  
42 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.20 ทอง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน