ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. สุโขทัย เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านอมพาย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 88.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนสบเมาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ สพป. ตาก เขต 2 86.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านพญาไพร สพป. เชียงราย เขต 3 84.75 ทอง 10  
11 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 83.80 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 83.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองแดน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 83.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 83.20 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 81.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 81.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 81.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. แพร่ เขต 2 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 81 ทอง 21  
23 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 80.40 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ สพป. ลำพูน เขต 1 80.20 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 80.20 ทอง 24  
26 โรงเรียนไผ่งามวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 80.20 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 79.40 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 79.40 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 79.40 เงิน 27  
30 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านห้วยชมภู สพป. เชียงราย เขต 1 78.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป. เชียงราย เขต 4 77.60 เงิน 32  
33 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดหินลาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 76.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.80 เงิน 35  
37 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. พิจิตร เขต 1 76.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่กา สพป. พะเยา เขต 1 76.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74.60 เงิน 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน