ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี สพป. พิษณุโลก เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. ตาก เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านป่าตึง สพป. พะเยา เขต 1 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านฝายกวาง สพป. พะเยา เขต 2 93 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา สพป. เชียงราย เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 2 91 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป. แพร่ เขต 1 89 ทอง 11  
14 โรงเรียนขุนขวากพิทยา สพป. เชียงราย เขต 4 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 88 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง 14  
18 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 88 ทอง 14  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม สพป. เชียงใหม่ เขต 6 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองแขม สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนอนุบาลวังไทร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 19  
23 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 87 ทอง 19  
24 โรงเรียนบ้านดง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านแม่แปง สพป. แพร่ เขต 2 86 ทอง 24  
28 โรงเรียนสโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 86 ทอง 24  
29 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดคลองนาพง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดบ้านบน สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 29  
32 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 29  
33 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 85 ทอง 29  
34 โรงเรียนบ้านทรงธรรม สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 34  
36 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่หลุย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 83 ทอง 36  
38 โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 38  
39 โรงเรียนปลายนาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 82 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านชมพู สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปาง เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สพป. เชียงราย เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน