ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาล้อม สพป. พิษณุโลก เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. พะเยา เขต 2 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสันถนน สพป. เชียงราย เขต 3 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 54 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านปง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 11  
13 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สพป. เชียงราย เขต 2 54 เข้าร่วม 11  
14 โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 54 เข้าร่วม 11  
15 โรงเรียนบ้านปางส้าน สพป. ตาก เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย สพป. พะเยา เขต 1 50 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 50 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านป่าลาน สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน สพป. ลำพูน เขต 1 48 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 46 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 46 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 46 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 44 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนบ้านนาพราน สพป. พิษณุโลก เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโปง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 42 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 40 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 40 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 40 เข้าร่วม 27  
31 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 38 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 36 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 1 34 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 34 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนบ้านแม่แลบ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 34 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป. สุโขทัย เขต 2 32 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 32 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 30 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 26 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 12 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน