ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 132
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนล้านนาคริสเตียน สพป. พะเยา เขต 2 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนวัดพันชาลี สพป. พิษณุโลก เขต 2 64 ทองแดง 7  
10 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 64 ทองแดง 7  
11 โรงเรียนบ้านแม่สะงา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สพป. พิษณุโลก เขต 3 58 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบ้านธิ สพป. ลำพูน เขต 1 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 54 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ สพป. สุโขทัย เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 50 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 48 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 46 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 44 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 44 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 44 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนบ้านปากอิง สพป. เชียงราย เขต 4 42 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) สพป. เชียงราย เขต 3 42 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 42 เข้าร่วม 26  
29 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 40 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนวัดวังหลวง สพป. ลำพูน เขต 2 40 เข้าร่วม 29  
32 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40 เข้าร่วม 29  
33 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 38 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 36 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต 1 36 เข้าร่วม 35  
37 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 34 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 34 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 32 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) สพป. สุโขทัย เขต 1 30 เข้าร่วม 40  
42 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 28 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน