ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. แพร่ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) สพป. แพร่ เขต 1 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านไร่ดง สพป. ลำพูน เขต 1 57 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 54 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป. ตาก เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 54 เข้าร่วม 15  
18 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 53 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 52 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล สพป. พิษณุโลก เขต 1 47 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 45 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านลานไผ่ สพป. กำแพงเพชร เขต 1 44 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 42 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองชะแอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 40 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดหางตลาด สพป. สุโขทัย เขต 1 39 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 36 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 35 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านชาติตระการ สพป. พิษณุโลก เขต 3 33 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 32 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 31 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 30 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา สพป. พิจิตร เขต 1 29 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 28 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 27 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนราชานุเคราะห์ สพป. พะเยา เขต 2 26 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนบ้านสระประดู่ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 25 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน