ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป. ตาก เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสลก สพป. แพร่ เขต 2 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 94 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดทับหมัน สพป. พิจิตร เขต 2 94 ทอง 7  
10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 92 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 92 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 92 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 90 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินขวาง สพป. พิจิตร เขต 1 90 ทอง 13  
15 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 13  
16 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 2 89 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านบ่อไทย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 88 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านสักแห้ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านยางครก สพป. เชียงใหม่ เขต 5 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดบึงพระ (เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ สพป. สุโขทัย เขต 2 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนผาช่อวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านสันป่าแดง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 71 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 71 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านบางลาด สพป. กำแพงเพชร เขต 1 70 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 70 เงิน 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน