ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สพป. เชียงราย เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังก้านเหลือง สพป. พิจิตร เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านปางคาม สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป. แพร่ เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป. เชียงราย เขต 4 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย (เจียร-สมศรี วังทองคำ) สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี สพป. กำแพงเพชร เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 67 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพป. ตาก เขต 2 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. พะเยา เขต 2 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปลายนาวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 62 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย สพป. พิษณุโลก เขต 3 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๓ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 59 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านปิน สพป. พะเยา เขต 1 58 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนชุมชนตำบลแม่กัวะ สพป. ลำปาง เขต 2 57 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 56 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 52 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 5 51 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านหัวดง สพป. พิจิตร เขต 1 48 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนบ้านแม่สวด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 47 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 45 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 29 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 28 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 25 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านปากยาง สพป. พิษณุโลก เขต 2 20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ลำพูน เขต 2 12 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน