ผลการแข่งขัน เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 128
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแพะกลาง สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านขอบด้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปูเต้อ สพป. ตาก เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม สพป. สุโขทัย เขต 1 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนายาว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกลับ สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. เชียงใหม่ เขต 6 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร สพป. กำแพงเพชร เขต 2 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน