ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเข็ก สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเสนาสน์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 70.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก สพป. พิจิตร เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สพป. เชียงราย เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังบัว สพป. กำแพงเพชร เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา สพป. พะเยา เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 59 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านดงคู่ สพป. สุโขทัย เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 12  
15 โรงเรียนบ้านฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 57 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดสระโคล่ สพป. พิษณุโลก เขต 1 57 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 56 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 55 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. เชียงราย เขต 1 54.50 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 53 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 52 เข้าร่วม 21  
24 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
25 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 52 เข้าร่วม 21  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 50.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 50 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 50 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร สพป. ตาก เขต 1 50 เข้าร่วม 27  
30 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 49 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 44.50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 44.50 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนบ้านแม่ซา สพป. เชียงใหม่ เขต 6 44 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง สพป. สุโขทัย เขต 1 43.50 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 42.50 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 41 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 39.50 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 39 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านโตก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 39 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 38 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 36 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน