ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 123
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่อิง สพป. พะเยา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย(แผนกประถมฯ) สพป. เชียงราย เขต 1 88 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 88 ทอง 6  
9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 6  
10 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป. ลำพูน เขต 1 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนวิมานทิพย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) สพป. พะเยา เขต 2 77 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป. ลำปาง เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป. เชียงราย เขต 2 73 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. เชียงราย เขต 3 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านปล้องส้าน สพป. เชียงราย เขต 4 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก สพป. เชียงใหม่ เขต 3 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย สพป. ตาก เขต 1 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาคอเรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านโป่งแต้ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านฮั่ว สพป. ลำพูน เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนศรีจอมทอง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพป. ตาก เขต 2 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง สพป. พิษณุโลก เขต 2 60 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน