ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 122
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป. พิษณุโลก เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพระเจ้าเหลื้อม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป. ลำปาง เขต 1 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป. แพร่ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลตาก สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านพวงพยอม สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สุโขทัย เขต 2 81 ทอง 12  
14 โรงเรียนปัญญาวัฒน์ สพป. เชียงราย เขต 1 81 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 72 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 72 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ สพป. ลำปาง เขต 3 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลชนแดน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองโมก สพป. กำแพงเพชร เขต 2 65 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. ลำพูน เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 62 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป. แพร่ เขต 1 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 58 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบูรณวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 56 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนอนุบาลเถิน สพป. ลำปาง เขต 2 56 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป. เชียงราย เขต 3 55 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนดรุณพัฒนา สพป. ลำพูน เขต 1 53 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. พิษณุโลก เขต 3 53 เข้าร่วม 33  
35 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 53 เข้าร่วม 33  
36 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. เชียงใหม่ เขต 5 51 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 49 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 48 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนบ้านป่าต้าก สพป. เชียงราย เขต 2 48 เข้าร่วม 38  
40 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 47 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 46 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 43 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน