ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดท่าฉนวน สพป. สุโขทัย เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) สพป. พิษณุโลก เขต 1 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป. ลำพูน เขต 2 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง สพป. ตาก เขต 1 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 95 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 94 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม สพป. พิจิตร เขต 1 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว สพป. ลำพูน เขต 1 91 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดด สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 89 ทอง 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 16  
17 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดหนองปลาซิว สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85 ทอง 19  
20 โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม (ประชานุกูล) สพป. พิษณุโลก เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) สพป. เชียงราย เขต 3 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 22  
23 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านป่าเหว สพป. ลำปาง เขต 3 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านสระ สพป. พะเยา เขต 2 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สพป. เชียงราย เขต 4 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป. พะเยา เขต 1 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. พิษณุโลก เขต 3 77 เงิน 31  
34 โรงเรียนบ้านแหลมรัง "ราษฎร์บำรุง" สพป. พิจิตร เขต 2 76 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 76 เงิน 34  
36 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 76 เงิน 34  
37 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านปางหินฝน สพป. เชียงใหม่ เขต 6 74 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน