ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าก๊อ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดคลองโนน สพป. พิจิตร เขต 1 85.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 82.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม สพป. พิษณุโลก เขต 3 81.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดกกแรต สพป. สุโขทัย เขต 1 80.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านปากปาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 78.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ สพป. พิษณุโลก เขต 2 75.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านแม่ทะ สพป. ลำปาง เขต 2 75.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สพป. พิจิตร เขต 2 74.20 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สพป. ตาก เขต 2 73.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 73.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 72.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 72.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.20 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง สพป. พะเยา เขต 2 72.20 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป. กำแพงเพชร เขต 2 72.20 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านเกศกาสร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 71.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล สพป. พะเยา เขต 1 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 70.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา สพป. ตาก เขต 1 68.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านสันหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนธงชัยวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 66.20 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 6 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. แพร่ เขต 2 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านเวียงเดิม สพป. เชียงราย เขต 1 65 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 64.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน สพป. ลำพูน เขต 2 64.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 63.40 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 62.20 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ สพป. เชียงราย เขต 4 61.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านปางตอง สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 58.20 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) สพป. แพร่ เขต 1 57 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน