ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 94.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป. เชียงราย เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 89.16 ทอง 4  
5 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตาก เขต 2 86.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านข่อยสูง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก สพป. ลำพูน เขต 1 74.83 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ สพป. พิจิตร เขต 1 74.83 เงิน 10  
12 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 74.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนห้วยละเบ้ายา สพป. น่าน เขต 1 73.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 72.50 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านม่วงชุม สพป. เชียงใหม่ เขต 3 68.66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเทพนคร สพป. กำแพงเพชร เขต 1 67.33 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) สพป. แพร่ เขต 1 67.16 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. เชียงราย เขต 3 66.83 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65.33 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 64.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 2 63.66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) สพป. พิจิตร เขต 2 60.16 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน