ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 108
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเมืองกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 87.16 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านก่อ สพป. ลำปาง เขต 3 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลานหิน สพป. กำแพงเพชร เขต 1 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 81.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป. พิษณุโลก เขต 2 78.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต 1 78.16 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ สพป. สุโขทัย เขต 2 77.16 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 76.83 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. เชียงราย เขต 3 75.66 เงิน 14  
15 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 75.16 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 74.16 เงิน 17  
18 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 73 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.50 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 71.83 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) สพป. แพร่ เขต 1 71.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านร่องปอ สพป. พะเยา เขต 1 70.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านเลาลี สพป. เชียงราย เขต 2 68.66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านน้ำเลา สพป. น่าน เขต 1 67.66 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโป่งรู สพป. ลำพูน เขต 1 67.16 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 65 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป. เชียงราย เขต 4 65 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านคลองบง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 63.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62.83 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 61 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 58.33 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 57 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 54.66 เข้าร่วม 34  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน