ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 105
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) สพป. พิษณุโลก เขต 1 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สพป. เชียงราย เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน สพป. เชียงราย เขต 4 77.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นโชค สพป. เชียงใหม่ เขต 3 75.30 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าตาล สพป. ลำพูน เขต 1 73.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.30 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สพป. พิจิตร เขต 1 68.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. ลำปาง เขต 1 65.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป. แพร่ เขต 1 64.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดท่าทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 64.30 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน สพป. ลำปาง เขต 3 62.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 61.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 61 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 59.67 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง สพป. เชียงราย เขต 3 58.67 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 47.67 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป. ตาก เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน