ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สพป. เชียงราย เขต 4 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป. แพร่ เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. นครสวรรค์ เขต 1 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่ง สพป. เชียงราย เขต 2 88.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. ลำปาง เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) สพป. เชียงราย เขต 3 86.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านค่า สพป. พะเยา เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต 1 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 85.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป. เชียงราย เขต 1 85.33 ทอง 9  
12 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน สพป. พิจิตร เขต 2 84.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลวังดิน สพป. ลำพูน เขต 2 84.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป. ลำปาง เขต 3 84.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนศึกษาลัย สพป. พิษณุโลก เขต 2 84.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหัวริน สพป. เชียงใหม่ เขต 4 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 83.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ สพป. พิษณุโลก เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย สพป. แพร่ เขต 2 82.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดหนองกรด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สพป. พิจิตร เขต 1 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 77.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) สพป. สุโขทัย เขต 2 77.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านวังกอง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 77 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 76.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว สพป. พะเยา เขต 2 76.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 76.67 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สพป. ตาก เขต 2 76.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านระหานประชาศึกษา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดปรักรัก สพป. สุโขทัย เขต 1 74.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 74 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน