ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 103
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง สพป. พะเยา เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม สพป. ลำพูน เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา (ศูนย์เรียนรวม) สพป. ลำปาง เขต 3 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ) สพป. ตาก เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านต๋อม สพป. พะเยา เขต 1 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพป. เชียงราย เขต 4 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 1 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 75 เงิน 19  
21 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 75 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านลานกระบือ สพป. สุโขทัย เขต 1 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองขาว สพป. พิจิตร เขต 1 74 เงิน 22  
24 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 74 เงิน 22  
25 โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73 เงิน 25  
27 โรงเรียนปากจอกวิทยา สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต 1 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 70 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองแหน (อำเภอศรีนคร) สพป. สุโขทัย เขต 2 69 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนล่องแพวิทยา สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 67 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บำรุง) สพป. แพร่ เขต 1 66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. ลำปาง เขต 1 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป. เชียงราย เขต 1 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สพป. พิจิตร เขต 2 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร สพป. เชียงใหม่ เขต 5 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกปรือ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 60 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนสามัคคีสันม่วง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 60 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน