ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 102
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป. พิษณุโลก เขต 2 86.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย สพป. เชียงใหม่ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโบสถ์ สพป. พิษณุโลก เขต 3 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่วาก สพป. เชียงใหม่ เขต 6 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองเตย สพป. พิษณุโลก เขต 1 79.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนอรพินพิทยา สพป. ลำพูน เขต 1 79.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดหนองยวง สพป. ลำพูน เขต 2 79.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79.40 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ลาย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 78.80 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. ลำปาง เขต 1 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป. ตาก เขต 2 78 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านเวียงพาน สพป. เชียงราย เขต 3 77.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) สพป. เชียงใหม่ เขต 4 77.60 เงิน 14  
16 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป. พิจิตร เขต 1 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 76.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76.20 เงิน 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านเมืองชุม สพป. เชียงราย เขต 1 75.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนสาธิต สพป. กำแพงเพชร เขต 1 75.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม สพป. ลำปาง เขต 2 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน สพป. พะเยา เขต 2 73.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สุโขทัย เขต 1 73.60 เงิน 23  
25 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม สพป. ลำปาง เขต 3 73.60 เงิน 23  
26 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 73.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 72.80 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 72.20 เงิน 28  
29 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สุโขทัย เขต 2 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป. พะเยา เขต 1 70.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านมอเจริญ สพป. กำแพงเพชร เขต 2 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สพป. เชียงราย เขต 4 68.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) สพป. แพร่ เขต 1 68.40 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป. ตาก เขต 1 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. แพร่ เขต 2 67.80 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สพป. พิจิตร เขต 2 67.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65.60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 63.20 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 62.80 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน