ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 101
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สอด สพป. ตาก เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง สพป. พิจิตร เขต 1 82.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) สพป. พะเยา เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 79.30 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแยง สพป. พิษณุโลก เขต 3 74.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนมิตรภาพที่ 38 (บ้านหนองเรียง) สพป. สุโขทัย เขต 2 74.30 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. เชียงใหม่ เขต 3 70.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านกองก๋อย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 69.30 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. พะเยา เขต 1 69.30 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านศรีเวียง สพป. เชียงราย เขต 1 68.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 68.30 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง สพป. กำแพงเพชร เขต 1 63.67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 62.67 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน