ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 100
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านน้ำปาด สพป. พิษณุโลก เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง สพป. เชียงราย เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา สพป. เชียงราย เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป. เชียงใหม่ เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม สพป. เชียงราย เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดพร้าว สพป. พิจิตร เขต 2 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนเจริญใจ สพป. พะเยา เขต 1 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต 1 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดหนองหลวง สพป. พิจิตร เขต 1 80 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนร่องธารวิทยา สพป. เชียงราย เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 15  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) สพป. เชียงใหม่ เขต 3 79 เงิน 15  
19 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า สพป. สุโขทัย เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านวังบาล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) สพป. พะเยา เขต 2 78 เงิน 19  
22 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 78 เงิน 19  
23 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง สพป. ลำพูน เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนแม่วะวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 77 เงิน 23  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านตุงลอย สพป. เชียงใหม่ เขต 5 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านม่วงโตน สพป. ลำพูน เขต 2 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สพป. แพร่ เขต 1 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ สพป. พิษณุโลก เขต 3 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 76 เงิน 26  
33 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก สพป. พิษณุโลก เขต 1 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 73 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. น่าน เขต 2 73 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนวังทองวิทยา สพป. ลำปาง เขต 3 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนไชยะวิทยา สพป. สุโขทัย เขต 2 72 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 71 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้าน กม.35 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 69 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 69 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน