ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป. ตาก เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านในสอย สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านวังหงส์ สพป. แพร่ เขต 1 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม สพป. กำแพงเพชร เขต 2 85 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สพป. เชียงราย เขต 2 85 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดวังแดง สพป. พิจิตร เขต 2 85 ทอง 7  
11 โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านยางหัวลม สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 83.50 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาดอยซาง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป. พิษณุโลก เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) สพป. พิษณุโลก เขต 3 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 81 ทอง 15  
18 โรงเรียนแม่ยาววิทยา สพป. เชียงราย เขต 1 79.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดจุฬามณี สพป. พิษณุโลก เขต 1 79 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. ลำพูน เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง สพป. ลำพูน เขต 1 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านสา สพป. พะเยา เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 1 75 เงิน 22  
24 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านชมภู สพป. เชียงราย เขต 4 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป. เชียงใหม่ เขต 4 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) สพป. กำแพงเพชร เขต 1 73 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านภูเงิน สพป. พะเยา เขต 1 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านสบป้าก สพป. แพร่ เขต 2 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป. เชียงราย เขต 3 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. ลำปาง เขต 3 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดแม่กะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สุโขทัย เขต 2 68 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 67.50 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านผานัง สพป. เชียงใหม่ เขต 6 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านดงเดือย สพป. สุโขทัย เขต 1 61 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต 1 60 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา สพป. ลำปาง เขต 1 44.50 เข้าร่วม 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน