ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 001
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านชำตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอยฮาง สพป. เชียงราย เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย สพป. ลำพูน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านยาง สพป. เชียงใหม่ เขต 3 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง สพป. พะเยา เขต 1 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป. ตาก เขต 2 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ สพป. เชียงราย เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านขุนยะ สพป. เชียงใหม่ เขต 6 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป. ลำปาง เขต 3 89 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ สพป. สุโขทัย เขต 1 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว สพป. แพร่ เขต 1 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านวังยาง สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านสันวิไล สพป. ลำพูน เขต 2 87 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดดงหมี สพป. พิษณุโลก เขต 2 87 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งหก สพป. ลำปาง เขต 1 86 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 86 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม สพป. พิจิตร เขต 2 86 ทอง 17  
20 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน สพป. พิษณุโลก เขต 3 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. นครสวรรค์ เขต 1 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 5 84 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ สพป. แพร่ เขต 2 84 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 23  
26 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านผาแล สพป. เชียงราย เขต 4 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สพป. พิจิตร เขต 1 83 ทอง 26  
30 โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ สพป. ตาก เขต 1 82 ทอง 30  
31 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 82 ทอง 30  
32 โรงเรียนวัดเทพาราม สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 ทอง 30  
33 โรงเรียนวัดโบราณหลวง สพป. สุโขทัย เขต 2 82 ทอง 30  
34 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนวัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 81 ทอง 34  
38 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป. กำแพงเพชร เขต 1 80 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ สพป. พะเยา เขต 2 80 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป. เชียงราย เขต 3 80 ทอง 38  
41 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 80 ทอง 38  
42 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา สพป. ลำปาง เขต 2 80 ทอง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน