ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.30 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน