ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอแม่ริม (โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนบ้านแม่สา โรงเรียนบ้านป่าติ้ว โรงเรียนบ้านสันคะยอม โรงเรียนบ้านหนองปลามัน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม)
ระหว่าง วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปางเติม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านป่าบง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคุณหมอ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านกาดฮาว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนสันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนพร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน